Уведомление за поверителност на лични данни

Уведомление за поверителност на личните данни на ползвателите на социални услуги на Фондация „ПИНК” Фондация „ПИНК”, („Фондацията“ или „Администраторът”) предоставя настоящото уведомление с цел информиране относно обработването на Вашите лични данни от Фондацията и правата, които имате по отношение на защитата на личните Ви данни. По този начин Фондацията, в качеството си на администратор на […]