Archive by Author

Уведомление за поверителност на лични данни

Уведомление за поверителност на личните данни на ползвателите на социални услуги на Фондация „ПИНК” Фондация „ПИНК”, („Фондацията“ или „Администраторът”) предоставя настоящото уведомление с цел информиране относно обработването на Вашите лични данни от Фондацията и правата, които имате по отношение на защитата на личните Ви данни. По този начин Фондацията, в качеството си на администратор на […]